Simple Living - piękne przedmioty do Twojego wnętrza, inspiracje, projektowanie i aranżacja wnętrz

adres e-mail:

hasło:

zaloguj

Rejestracja | Przypomnienie hasła

Ilość produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0.00 PLN

zobacz wszystkie

Regulamin

Regulamin sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, oferowanych przez sklep simpleliving.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym simpleliving.pl jest Firma Doradcza KONCEPT Zbigniew Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy 85-158, przy ulicy Stromej 12A/13, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 871180312, NIP 8751175572.

2. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej simpleliving.pl, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sprzedającym – zwanym dalej Sklepem.

3. Sklep realizuje zamówienia w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza zamówień, dostępnego na stronie www.simpleliving.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Sklep zapewnia możliwość składania zamówień przez Internet pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2
- włączoną obsługę Java Script,
- aktywny adres e-mail

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Klient może kontaktować się ze Sklepem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pracownia@simpleliving.pl lub telefonicznie w dni robocze, w godz. 09.00-16:00 dzwoniąc na numer 601455666.

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta Klienta. Aby założyć konto Klienta, należy dokonać rejestracji, wypełniając formularz zawierający dane do logowania (adres e-mail, hasło) oraz dane Klienta (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu). W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Sklep może zablokować dostęp do konta Klienta.

2. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianych towarów. Każda płatność dokonana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji tego zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia Sklep przesyła na adres e-mail Klienta specyfikację zamówienia. Specyfikacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany adres e-mail Klienta niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności wybranych towarów. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem.

3. W przypadku braku wszystkich lub części zamówionych towarów na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z prośbą o decyzję w sprawie realizacji zamówienia – realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Wiadomość zostanie wysłana najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt. 2. Decyzja klienta o realizacji częściowej lub anulowaniu zamówienia skutkuje niezwłocznym zwrotem niewykorzystanej lub całej wartości przedpłaty.

4. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

6. W przypadku braku płatności w ciągu 5 dni od o dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt. 2, zamówienie zostanie anulowane. Uważa się wtedy, że do zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem nie doszło.

 

CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

 

1. Ceny wszystkich towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność tradycyjnym przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu,

- płatność za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Payu

- płatność za pobraniem

 

DOSTAWA TOWARÓW

 

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

2. Wysyłka zamówionych produktów jest realizowana na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej

3. Koszty dostawy na terenie Polski są zryczałtowane i uzależnione od wybranego w formularzu sposobu dostawy i płatności:

14 PLN - pocztowa przesyłka priorytetowa, przy przedpłacie na konto lub za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Payu

17 PLN - pocztowa przesyłka priorytetowa, za pobraniem

15 PLN - przesyłka kurierska, przy przedpłacie na konto lub za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Payu

4. Koszty wysyłki za granicę ustalane są indywidualnie, po ustaleniu sposobu jej realizacji.

5. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 400 PLN, koszty przesyłki towaru pokrywa Sklep.

6. Zamówiony towar przekazywany jest do przewoźnika realizującego dostawę w ciągu 1 dnia roboczego od momentu przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient może również zdecydować o innym, wybranym przez siebie terminie wysyłki towaru.

8. Dostawa realizowana jest w terminie:
- przesyłka pocztowa priorytetowa - do 10 dni
- przesyłka kurierska - 2-5 dni

7. Informacja o dacie wysyłki jest przekazywana zawsze na adres e-mail Klienta.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTY

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży dokonywane jest przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli i wysłane dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in.:
- wiadomością e-mail, na adres pracownia@simpleliving.pl
- w formie pisemnej, na adres Firma Doradcza KONCEPT Zbigniew Lewandowski, ul. Stroma 12A/13, 85-158 Bydgoszcz
Klient ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
- dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, możliwy sposób wysyłki oferowany przez Sklep,
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

4. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, jest on obowiązany zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Zwracane towary muszą być kompletne. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego
zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

7. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za zamówienie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sklepu z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

REKLAMACJE

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sklep ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia towaru i 12 miesięcy od daty stwierdzenia wady towaru. W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

2. Jeśli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownia@simpleliving.pl celem ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie przeprowadzenie ekspertyzy istniejących wad towaru, wtedy Klient powinien przesłać towar na adres Sklepu wraz kopią dokumentu potwierdzającego jego nabycie oraz opisem reklamacji.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika poczty.

6. Większość produktów oferowanych przez Sklep została celowo postarzona lub stylizowana na starsze niż są w rzeczywistości. Wszelkie spękania, odrapania lub nierówne pokrycie farbą nie są wadami produktów lecz stanowią ich unikalną cechę. Część towarów wykonana jest ręcznie stąd możliwe są minimalne odstępstwa w wyglądzie lub wymiarach dwóch takich samych produktów.

7. Sprzedawany towar opisany jest nazwą produktu. Dodatkowe elementy uwidocznione na zdjęciach, służą jedynie prezentacji produktu i nie są objęte ceną.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Korzystając z serwisu simpleliving.pl Klient akceptuje zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.

2. Składając zamówienie w simpleliving.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nie upoważnione, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Administratorem danych jest Firma Doradcza KONCEPT Zbigniew Lewandowski, mająca siedzibę w Bydgoszczy, przy ul. Stromej 12A/13.

4. Struktura witryny internetowej sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

5. Niektóre obszary simpleliving.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jak i dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

6. Klienci, którzy zapisali się do Newslettera będą otrzymywać tylko informacje związane z działalnością sklepu simpleliving.pl. Adresy e-mailowe nigdy nie będą wykorzystane do rozsyłania reklam lub informacji dotyczących osób/firm trzecich. Adres e-mailowy można samodzielnie, w dowolnym czasie usunąć z listy subskrypcyjnej.

7. Klient mając na uwadze to, że samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji, powinien się wylogować ze strony, aby uniemożliwić korzystanie lub modyfikowanie informacji przez osoby trzecie.

8. Klient ma prawo w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie konta z bazy Sklepu poprzez złożenie oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres pracownia@simpleliving.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklepu, a Sklep zobowiązuje się niezwłocznie to konto usunąć.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu simpleliving.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy regulamin jest częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej między Klientem a Sklepem simpleliving.pl. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie stanowią własność Firmy Doradczej KONCEPT Zbigniew Lewandowski lub producentów oferowanych towarów i są umieszczone na stronie za ich zgodą. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych lub innych bez zgody właścicieli.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej witryny internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie tych zmian. Informacja będzie utrzymywana na stronie głównej witryny internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

8. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

cofnij drukuj

Strona główna | Aktualności | O Firmie | Regulamin | Zwroty i reklamacje | Kontakt | Mapa sklepu |

© 2009 Simple Living