Simple Living - piękne przedmioty do Twojego wnętrza, inspiracje, projektowanie i aranżacja wnętrz

adres e-mail:

hasło:

zaloguj

Rejestracja | Przypomnienie hasła

Ilość produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0.00 PLN

zobacz wszystkie

Zwroty i reklamacje

 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTY

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży dokonywane jest przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli i wysłane dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in.:
- wiadomością e-mail, na adres pracownia@simpleliving.pl
- w formie pisemnej, na adres Firma Doradcza KONCEPT Zbigniew Lewandowski, ul. Stroma 12A/13, 85-158 Bydgoszcz
Klient ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
- dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, możliwy sposób wysyłki oferowany przez Sklep,
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

4. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, jest on obowiązany zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Zwracane towary muszą być kompletne. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego
zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

7. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za zamówienie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sklepu z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

REKLAMACJE

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sklep ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia towaru i 12 miesięcy od daty stwierdzenia wady towaru. W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

2. Jeśli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracowania@simpleliving.pl celem ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenia ekspertyzy istniejących wad towaru, wtedy Klient powinien przesłać towar na adres Sklepu wraz kopią dokumentu potwierdzającego jego nabycie oraz opisem reklamacji.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Sklep nie akceptuje reklamacji dotyczących różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, a wynikających z niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Klienta. Jednocześnie Sklep dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najwierniej oddawały rzeczywisty wygląd towaru.

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika poczty.

7. Większość produktów oferowanych przez Sklep została celowo postarzona lub stylizowana na starsze niż są w rzeczywistości. Wszelkie spękania, odrapania lub nierówne pokrycie farbą nie są wadami produktów lecz stanowią ich unikalną cechę. Część towarów wykonana jest ręcznie stąd możliwe są minimalne odstępstwa w wyglądzie lub wymiarach dwóch takich samych produktów.

8. Sprzedawany towar opisany jest nazwą produktu. Dodatkowe elementy uwidocznione na zdjęciach, służą jedynie prezentacji produktu i nie są objęte ceną.

 

cofnij drukuj

Strona główna | Aktualności | O Firmie | Regulamin | Zwroty i reklamacje | Kontakt | Mapa sklepu |

© 2009 Simple Living